ΑΛΙΚΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

19 Απριλίου 2017

Περί Λοιδορίας - Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως

 

ΠΕΡΙ ΛΟΙΔΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΔΟΡΟΥ

Αγ.Νεκτάριος. Λοιδορία, είναι η κακολογία, η ύβρις, η καταλαλιά.
Αγ.Νεκτάριος. Ο λοίδορος είναι μοχθηρός, επιρρεπής εις ψόγους, εις ύβρεις καί εις κατηγορίας . έχει καρδίαν ακάθαρτον.
Αγ.Νεκτάριος. Το πνεύμα τού λοίδορου είναι διεστραμμένον, η δέ ψυχή αυτού μοχθηρά. Το στόμα αυτού σκολιόν, η δέ γλώσσα αυτού δολία, τα χείλη αυτού βέβηλα, οι λόγοι αυτού άδικοι.
Αγ.Νεκτάριος. Ο λοίδορος κάθηται πικρός δικαστής τού αδελφού αυτού, κατακρίνει αυτόν αναπολόγητον· ανηλεής και αδησώπητος καταφέρεται κάτ’ αυτού καί απαγγέλει τήν καταδίκην αυτού.
Αγ.Νεκτάριος. Ο λοίδορος ουδόλως διαφέρει τού δολοφόνου, διότι ο μέν αίρει τήν ζωήν, ο δέ τήν τιμήν, το βάθρον, εφ΄ου στηρίζεται η ζωή.
Πηγή: http://inanx.gr/2012/01/25/peri-loidorias-kai-loidorou/
=======================================================
Απόδοση στη Νέα Ελληνική:
Λοιδορία είναι η κακολογία, η βρισιά, η καταλαλιά.
Ο λοίδορος είναι μοχθηρός, επιρρεπής στις κοροϊδίες, σε ύβρεις και κατηγορίες· έχει βρώμικη καρδιά· το πνεύμα του είναι διεστραμμένο και η ψυχή του πανούργα.
Το ίδιο είναι και το στόμα του, η δε γλώσσα του δόλια, τα χείλη του βέβηλα, τα λόγια του άδικα.
Στέκεται πικρός δικαστής του αδελφού του· τον κατακρίνει χωρίς να τον αφήσει να απολογηθεί.
Δίχως έλεος, αδυσώπητος, του επιτίθεται και του απαγγέλλει την καταδίκη του.
Ο λοιδορός δεν διαφέρει από τον δολοφόνο, γιατί μεν αφαιρεί τη ζωή, ο δε αφαιρεί την τιμή, το βάθρο όπου στηρίζεται η ζωή.
Πηγή: "Γνώρισε τον εαυτό σου" - ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ - ΤΟΜΟΣ  Α΄ - Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως  (Απόδοση στη Νέα Ελληνική Ευανθία Χατζή) - Επίμετρο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Αναγνώστες