ΑΛΙΚΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

3 Μαΐου 2017

4. ΠΕΡΙ ΑΤΛΗΣΙΑΣ - Λόγοι Αγίου Νεκταρίου

ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ, ΗΘΙΚΑΙ ΚΑΚΙΑΙ
 
Αντίθετος προς την της υπομονής αρετήν κακία εστίν η ατλησία˙ έστι δε ατλησία το μη υπομένειν θλίψιν.

Η ατλησία εστί μεγάλη κακία, διότι ο υπό ταύτης κατεχόμενος αποφεύγει πάντα πόνον, και παν έργον δυνάμενα να προξενήσωσιν αυτώ θλίψιν ή λύπην τινά˙ ο άτλητος βαδίζει πάντοτε την πλατείαν και πεπατημένην οδόν της απωλείας και επιμελώς αποφεύγει την στενήν και τεθλιμμένην οδόν της σωτηρίας.

Ο άτλητος ουδέν αγαθόν εν τη ψυχή αυτού κέκτηται˙ διότι τα αγαθά κόποις κτώνται και πόνοις κατορθούνται˙ εν δε τεθλιμμένη ψυχή η του Θεού επιφοιτά χάρις.

Ο άτλητος ως ποιμήν πνευματικός έσται ολεθριώτατον παράδειγμα τη εαυτού ποίμνη, και όργανον προς διαφθοράν και απώλειαν του λογικού αυτού ποιμνίου.

Τα εκ της κακίας ταύτης κακά εισίν ίσα προς το μέγεθος αυτής. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα του ατλήτου εισίν η ανυπομονησία, η οργή, ο θυμός, η αγανάκτησις, η στενοχωρία, η αναλγησία, η σκληρότης, η αφροντισία, η αδιαφορία, ο εγωισμός, η φιλαυτία, η ιδιοτέλεια, και τα παρόμοια.

Ο άτλητος εστιν άπιστος, ουδέν ελπίζει και ουδένα αγαπά˙ ζη υπέρ εαυτού.

Ο άτλητος χειροτονούμενος ιερεύς ή επίσκοπος κατά θείαν προχειρίζεται παραχώρησιν˙ ο Θεός απεδοκίμασεν ήδη την παροικίαν, ης χειροτονείται πρεσβύτερος ή επίσκοπος ο άτλητος.
Πηγή κειμένου: https://katanixis.blogspot.gr/2014/04/blog-post_7524.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Αναγνώστες