ΑΛΙΚΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ

5 Ιανουαρίου 2018

ΠΕΡΙ ΑΛΑΖΟΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΕΝΟΔΟΞΙΑΣ - Λόγος 16ος. παρ. 8.


  Εξουσιάζεις μήπως πολλούς ανθρώπους;
  • Και ποίον είναι το όφελός σου, όταν εξουσιάζεις μεν ανθρώπους, είσαι δε αιχμάλωτος και δούλος των παθών σου;
  • Είσαι το ίδιον όπως εκείνος ο οποίος εις το σπίτι του μεν δέρεται και πληγώνεται από τους υπηρέτας του, όταν δε εμφανισθεί ει την αγοράν υπερηφανεύεται, διότι έχει άλλους εις την εξουσίαν του.
  • Μακάρι να ήσουν εξουσιαστής των παθών σου και ισότιμος με αυτούς, που συναντάς εις την αγοράν.
  • Εάν λοιπόν εκείνος ο οποίος υπερηφανεύεται διά τας πραγματικάς αρετάς, τας οποίας έχει, είναι άξιος κατηγορίας, και χάνει την ανταμοιβήν, η οποία του αξίζει δι΄ αυτάς,
  • Εκείνος ο οποίος υπερηφανεύεται διά πράγματα, τα οποία δεν έχουν καμμίαν αξίαν, δεν είναι περισσότερον καταγέλαστος από οιονδήποτε άλλον.
               Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου "ΕΚΛΟΓΑΙ ΚΑΙ ΑΠΑΝΘΗΣΜΑΤΑ"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Follow by Email

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Αναγνώστες